Корисни линкови

ВОДИЧ КРОЗ КОРИСНЕ ЛИНКОВЕ ИЗ РЕЛЕВАНТНИХ НАУЧНИХ ОБЛАСТИ

 

e knjige
http://www.ebooksgo.org – E-књиге из разних области у слободном приступу са бесплатним преузимањем.
http://www.nap.edu/ – Издања Natonal Academy of Sciences са преко 5 000 наслова у PDF формату.
http://oapen.org/ – Платформа OAPEN (Open Access Publishing in Eurpean Networks) фондације са колекцијом е-књига у слободном приступу и у пуном формату.
http://www.doabooks.org/ -Сервис који повезује издаваче и академске институције и накоме се налази велики број е-књига у слободном приступу и у пуном формату.
http://gen.lib.rus.ec/ – E-књиге у слободном приступу.
http://scholar.google.com/ – Дио претраживача Google специјализован за претраживање научне литературе. Претражује: чланке, књиге, тезе, дигиталне тематскеи институционализоване репозиторијуме; као и веб странице научних институција, научне форуме и др.
http://www.freeengineeringbooks.com/ – Директориј са великим бројем књига у слободном приступу из разних области инжењерства.

e casopisi

http://arxiv.org/ – Међународни репозиторијум из области математике, физике, информатике, квантитативних финанасија и статистике.

http://repec.org/ – Research Papers in Economics –Највећа онлајн колекција радова, чланака из области економије са преко 1 800 часописа из 80 земаља са 1,4 милиона јединица.

http://roar.eprints.org/ – Regisistry of Open Access Repositories – Дигитална колекција научних радова депонована од стране аутора.
http://doaj.org/ – Directory of Open Access Journals – Репозиториј са 9 824 часописа и преко 1,65 милиона текстова у слободном приступу из 134 земље. DOAJ омогућава слободан приступ квалитетним научним и стручним часописима из свих области и на више језика. Циљ пројекта, који је покренут у Универзитетској библиотеци у Лунду (Шведска), био је повећање видљивости и утицајности научних часописа. Да би били укључени у овај директоријум, часописи морају да прођу одговарајућу контролу квалитета.
http://elib.mi.sanu.ac.rs/pages/main.php – Часописи Математичког института Српске академије наука и умјетности.
http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mnk/infiniti/Pages/default.aspx – Инфинити – Часопис Министарства науке и технологије Републике Српске

onlajn kursevi

http://www.mooc-list.com/ – Massive Open Online Cource – Директориј са бесплатним онлајн едукативним курсевима које организују признати префесори и стручњаци из различитих области.
https://www.coursera.org/ – Едукативна платформа,са 688 онлајн курсева и преко 8 милиона полазника из цијелог свијета.
https://www.edx.org/ – Платформа са онлајн курсевима најпознатијих свјетских универзитета: MIT, Харвард, Беркли, Колумбија и др.
http://www.oeconsortium.org/ – Open Education Consortium је глобална мрежа за онлајн образовање у којој учествује више од 280 организација из 40 земаља на 29 језика.

 

linkovi

http://www.doiserbia.nb.rs/phd/ – Национални портал докторских дисертација у отвореном приступу Универзитета у Београду, Новом Саду, Нишу, Крагујевцу и Приштини. Oвaj пoртaл сaдржи линкoвe кa пунoм тeксту дисeртaциja кoje сe нaлaзe у унивeрзитeтским рeпoзитoриjумимa.
http://www.ndltd.org/ – Network Digital Library of Theses – Међународна организација основана с циљм усвајања, стварања, ширења и заштите електронских теза и дисертација, која подржава електронско објављивање и отворен приступ образовању и ширења знања на глобалном нивоу.