Општи акти

opsti_akti1

Закон о високом образовању

Статут Универзитета у Источном Сарајеву

Правилник о студирању на првом циклусу студија

Правилник о студирању на другом циклусу студија

Пословник Научно-наставног вијећа ФПМ Требиње

Статут Факултета за производњу и менаџмент Требиње

Рјешење Министарства просвјете РС о испуњености услова – енергетика

Рјешење Министарства просвјете РС о испуњености услова за други циклус – менаџмент

Рјешење Министарства просвјете РС о испуњености услова за први циклус – менаџмент

Дозвола за извођење наставе – Индустријски менаџмент

Дозвола за извођење наставе – Енергетика

Дозвола за извођење наставе на другом циклусу – Индустријски менаџмент

Дозвола за извођење наставе на другом циклусу – Индустријско инжењерство за енергетику

Правилник о поступку еквиваленције УИС

Одлука о накнадама за утврђивање еквивалентног броја ECTS бодова

Допуна одлуке о накнадама за утврђивање еквивалентног броја ECTS бодова

Правила о поступку рангирања студената који суфинансирају трошкове студирања за прелазак у статус студента чије се студије финансирају на терет буџета Републике Српске