Општи акти

opsti_akti1

 

Статут Универзитета у источном Сарајеву

Статут Факултета за производњу и менаџмент Требиње

Правила о студирању на првом циклусу студија

Правила о студирању на другом циклусу студија

Рјешење Министарства просвјете РС о испуњености услова – енергетика

Рјешење Министарства просвјете РС о испуњености услова за други циклус – менаџмент

Рјешење Министарства просвјете РС о испуњености услова за први циклус – менаџмент

Дозвола за извођење наставе – Индустријски менаџмент

Дозвола за извођење наставе – Енергетика

Дозвола за извођење наставе на другом циклусу – Индустријски менаџмент

Правилник о поступку еквиваленције УИС

Одлука о накнадама за утврђивање еквивалентног броја ECTS бодова

Допуна одлуке о накнадама за утврђивање еквивалентног броја ECTS бодова

Правила о поступку рангирања студената који суфинансирају трошкове студирања за прелазак у статус студента чије се студије финансирају на терет буџета Републике Српске

Закон о измјенама и допунама закона о високом образовању