Индустријско инжењерство за енергетику

Индустријско инжењерство за енергетику

Наставни плани студијског програма Индустријско инжењерство за Енергетику – II циклус

  Методологија научноистраживачког рада

  Операциона истраживања у енергетици

  Нове технологије у енергетици

  Нумеричке симулације у енергетици

  Техничка дијагностика у енергетици

  Вјештачка интелигенција у инжењерству

  Интегрисани системи менаџмента

  Стратегијски менаџмент и маркетинг у енергетици

  Развој и инвестиције у енергетици

  Управљање пројектима у енергетици

  Студијски истраживачки рад на основама мастер рада

  Израда и одбрана мастер рада