Мјерна лабораторија

1

МЈЕРНА ЛАБОРАТОРИЈA

Лабораторија је опремљена класичном механичком и дигиталном мјерном опремом различитих опсега и тачности и омогућена је контрола до микрометарске тачности дужина, углова, унутрашњих и вањских пречника. Посједује потребне компаратерске плочице и калибре микронске класе тачности, као и уређај за мјерење центричности.

 

ДЈЕЛАТНОСТ ЛАБОРАТОРИЈЕ

  • Димензиона контрола (линијска и завршна) савремених производа, и специјалистичка 3D мјерења комплексних дијелова.
  • Специјализоване обуке у области прецизних мјерења и контроле димензија помоћу 3D координатне мјерне машине.
  • Извођење лабоаторијских вјежби.
  • Научно-истраживачка дјелатност

 

ОПРЕМА У ЛАБОРАТОРИЈИ

  • Дигитални висиномјер Mitutoyo за комбиновано мјерење висина и мјера у вертикалном правцу са тачношћу од (1,1+0,6L/600) µm и са 0,1µ/0,5 µm резолуцијом/поновљивост, у подручју од 0 до 600 mm. Фронтална окомитост је 0,5 µm. Пнеуматски систем омогућује лагано покретање по гранитној плочи димензија 800×1200 mm, класе равности 00. Мјерни подаци се могу статистички обрађивати на самом уређају или на спољном рачунару. Мјерења су полуаутоматска.
  • Профил пројектор Mitutoyo има закретни екран пречника 315 mm са увећањем 10 пута и дигиталним записом помјерања тачности 0,001 mm и очитавањем угла 1′ или 0,01⁰. Посједује телецентрични систем освјетљења са халогеном сијалицом 150 W.
  • 3D Zeiss Contura G2 је идеална мјерна машина која својом VAST технологијом скенирања омогућује високо квалитетно 3D мјерење. Робусни машински дизајн са керамичким вођицама смањује температурни утицај околине, а ваздушни лежајеви на свим осама омогућују високу стабилност при великом брзинама кретања траверзи. Захваљујући VAST XT омогућено је мјерење више тачака у простору употребом софтверског пакета Calypso, a тачност мјера је 0,5 µm.

 

МЈЕРНА ЛАБОРАТОРИЈA

 

АКТИВНОСТИ У ЛАБОРАТОРИЈИ