Документи за студенте

student_dokumenti

 

Правилник УИС о накнадама које плаћају студенти – интегрални текст

Одлука о висини уписнина за студенте првог и другог циклуса

Радни наслови тема за завршне радове на другом циклусу студија за академску 2020/2021. годину

Радни наслови тема за завршне радове на другом циклусу студија академске 2021/2022. године

Допуне радних наслова тема за завршне радове на другом циклусу студија

Допуне радних наслова тема за завршне радове на првом циклусу студија

Преглед тема за израду завршних/дипломских радова на првом циклусу студија у академској 2021/2022. години

Образац за пријаву теме за израду завршног рада на другом циклусу студија

Образац за пријаву теме за израду завршног рада на првом циклусу студија

Примјери уплатница за плаћање накнаде за љетни семестар првог циклуса студија

Захтјев за утврђивање еквивалентног броја ECTS бодова

Правилник о утврђивању ECTS бодова

Измјене и допуне Трошковника за студенте Универзитета у Источном Сарајеву

Дневник Рада

Захтјев за издавање увјерења