Јавна одбрана Завршног рада на првом циклусу студија кандидата Анђеле Тркље

Дана 28.09.2022. године (сриједа) са почетком у 12.00 часова у амфитеатру Факултета за производњу и менаџмент Требиње одржаће се јавна одбрана завршног рада на првом циклусу студија кандидата Анђеле Тркље на тему: „Финансирање предузећа“.

 

Кандидат ће завршни рад бранити  пред Комисијом у саставу:

 

 1. Проф. др Мирјана Миљановић, ванредни професор, Факултет за производњу и менаџмент Требиње, Универзитет у Источном Сарајеву, ужа научна област Друга инжењерства и технологије, предсједник Комисије;
 2. Доц. др Радослав Вучуревић, доцент, Факултет за производњу и менаџмент Требиње, Универзитет у Источном Сарајеву, ужа научна област Машинство, члан Комисије;
 3. Проф. др Илинка Унковић, редовни професор, Факултет за производњу и менаџмент Требиње, Универзитет у Источном Сарајеву, ужа научна област Менаџмент, ментор;

Завршни рад се може погледати у библиотеци Факултета за производњу и менаџмент Требиње сваким радним даном од 8.00 – 15.00 часова.

Јавна одбрана Завршног рада на првом циклусу студија кандидата Милице Андрић

Дана 26.09.2022. године (понедјељак) са почетком у 12.00 часова у амфитеатру Факултета за производњу и менаџмент Требиње одржаће се јавна одбрана завршног рада на првом циклусу студија кандидата Милице Андрић на тему: „Алати и технике у инжењерингу“.

 

Кандидат ће завршни рад бранити  пред Комисијом у саставу:

 

 1. Проф. др Мирјана Миљановић, ванредни професор, Факултет за производњу и менаџмент Требиње, Универзитет у Источном Сарајеву, ужа научна област Друга инжењерства и технологије, предсједник Комисије;
 2. Доц. др Марина Милићевић, доцент, Факултет за производњу и менаџмент Требиње, Универзитет у Источном Сарајеву, ужа научна област Рачунарске науке, члан Комисије;
 3. Доц. др Радослав Вучуревић, доцент, Факултет за производњу и менаџмент Требиње, Универзитет у Источном Сарајеву, ужа научна област Машинство, ментор;

Завршни рад се може погледати у библиотеци Факултета за производњу и менаџмент Требиње сваким радним даном од 8.00 – 15.00 часова.

КОНКУРС – за упис студената у прву  годину  првог циклуса студија на Факултету за производњу и менаџмент Требиње у академској 2022/2023. години  

КОНКУРС

 

за упис студената у прву  годину  првог циклуса студија на Факултету за производњу и менаџмент Требиње

у академској 2022/2023. години

 

 

У академској  2022/2023. години Факултет за производњу и менаџмент Требиње у прву годину првoг циклуса студија у трећем уписном року уписује  24  студента  на два студијска програма и то:

 

 • Индустријски менаџмент
 • 6 студената на буџет РС,
 • 2 студента на самофинансирање и
 • 2 страна држављана.

 

 • Индустријско инжењерство за енергетику
 • 9 студената на буџет РС,
 • 3 студента на самофинансирање и
 • 2 страна држављана

 

Кандидати на пријемном испиту полажу тест из Математике.

Први циклус студија на Факултету за производњу и менаџмент Требиње траје четири године, а завршетком студијских програма стичу се звања:

 

 • Дипломирани инжењер индустријског инжењерства и менаџмента – 240 ECTS
 • Дипломирани инжењер индустријског инжењерства за енергетику – 240 ECTS

 

Основни услов за упис на студијске програме првог циклуса студија је завршено четворогодишње средњошколско образовање у Републици Српској и Босни и Херцеговини, или еквивалентно образовање у иностранству.

 

     Трећи уписни рок ПРВОГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА:

 

 • пријављивање кандидата почиње 12.09.2022. године, а завршава 23.09.2022. године (пријем докумената се врши сваки радни дан);

 

 • полагање пријемног испита из математике обавиће се 26.09.2022. године са почетком у 9.00 часова;

 

 • објављивање резултата конкурса је до 27.09.2022. године до 14.00 часова.

 

 • упис примљених кандидата почиње 28.09.2022. године, а завршава се 30.09.2022. године.

 

Накнада за техничке и директне материјалне трошкове у вези са полагањем пријемног испита износи 60,00 КМ, а инструкције за уплату кандидати ће добити у Студентској служби Факултета.

      Приликом пријављивања на конкурс кандидати су дужни поднијети пријаву и приложити сљедећа  документа:

 

 1. Извод из матичне књиге рођених;
 2. Увјерење о држављанству које није старије од 6 мјесеци;
 3. Оригинална свједочанства о завршеним разредима средњег образовања;
 4. Оригинал диплому о положеном матурском односно завршном испиту;
 5. Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита

 

Кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита понесу личну карту или пасош.

 

Детаљније информације могу се погледати на сајту Факултета www.fpm.ues.rs.ba или добити на телефоне број 059/490-654 и 059/240-654.

 

СТУДЕНТСКА СЛУЖБА

 

Требиње, 08.09.2022. године

 

OБАВЈЕШТЕЊЕ – одбрана студијског истраживачког рада на основу Завршног рада на другом циклусу студија, кандидата Неђа Васиљевића

OБАВЈЕШТЕЊЕ

 

Дана 06.09.2022. године са почетком у 09.00 часова у учионици 5, одржаће се јавна одбрана студијског истраживачког рада на основу Завршног рада на другом циклусу студија, кандидата Неђа Васиљевића.                                                                                                                           

 

Требиње, 26.08.2022. године                                                             СТУДЕНТСКА СЛУЖБА

Конкурс – за упис студената у прву годину првог циклуса студија у академској 2022/2023. години на Универзитету у Источном Сарајеву у другом уписном року

Конкурс – за упис студената у прву годину првог циклуса студија у академској 2022/2023. години на Универзитету у Источном Сарајеву у другом уписном року

КОНКУРС – за упис студената у прву  годину  другог циклуса студија у првом уписном року  на Факултету за производњу и менаџмент Требиње у академској 2022/2023. години

КОНКУРС

 

за упис студената у прву  годину  другог циклуса студија

у првом уписном року  на Факултету за производњу и менаџмент Требиње у академској 2022/2023. години

 

 

У академској  2022/2023. години Факултет за производњу и менаџмент Требиње у прву годину другог циклуса студија  у првом уписном року уписује 14 студената на два студијска програма:

 

 • Индустријски менаџмент
 • 5 студената на буџет РС,
 • 1 студента на самофинансирање и
 • 1 страног држављана.

 

 • Индустријско инжењерство за енергетику
 • 5 студената на буџет РС,
 • 1 студента на самофинансирање и
 • 1 страног држављана.

 

Кандидати на пријемном испиту полажу тест из области које се слушају на првом циклусу студија (Индустријски менаџмент односно Индустријско инжењерство за енергетику).

Студије на другом циклусу трају једну годину, а завршетком студијских програма стичу се звања:

 • Мастер индустријског инжењерства и менаџмента – 300 ECTS
 • Мастер индустријског инжењерства за енергетику – 300 ECTS

 

      Први уписни рок ДРУГОГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА:

 

 • пријављивање кандидата је почело 20.06.2022. године, а завршава се 10.2022. године (пријем докумената се врши сваки радни дан);

 

 • полагање пријемног испита обавиће се 24.10.2022. године са почетком у 9.00 часова;

 

 • објављивање резултата конкурса је 26.10.2022. године до 14.00 часова;

 

 • упис примљених кандидата почиње 27.10.2022. године, а завршава се 31.10.2022. године.

 

 

Накнада за техничке и директне материјалне трошкове у вези са полагањем пријемног испита износи 60,00 КМ, а инструкције за уплату кандидати ће добити у Студентској служби Факултета.

Приликом пријављивања на конкурс кандидати су дужни поднијети пријаву и приложити сљедећа  документа, и то:

 

 1. Извод из матичне књиге рођених;
 2. Увјерење о држављанству које није старије од 6 мјесеци;
 3. Оригинал или овјерену копију дипломе о завршеном I циклусу студија;
 4. Увјерење о положеним испитима;
 5. Наставни план и програм студија које је кандидат завршио (уколико је студирао на другом факултету).
 6. Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита

 

Кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита понесу личну карту или пасош.

 

Детаљније информације могу се погледати на сајту Факултета www.fpm.ues.rs.ba или добити на телефоне број 059/240-654 и 059/490-654.

 

 

СТУДЕНТСКА СЛУЖБА

 

Требиње, 12.08.2022. године

 

КОНКУРС – за упис студената у прву  годину  првог циклуса студија на Факултету за производњу и менаџмент Требиње у академској 2022/2023. години

КОНКУРС

 

за упис студената у прву  годину  првог циклуса студија на   Факултету за производњу и менаџмент Требиње

у академској 2022/2023. години

 

 

У академској  2022/2023. години Факултет за производњу и менаџмент Требиње у прву годину првoг циклуса студија у другом уписном року уписује  27  студента  на два студијска програма и то:

 

 • Индустријски менаџмент
 • 8 студената на буџет РС,
 • 2 студента на самофинансирање и
 • 2 страна држављана.

 

 • Индустријско инжењерство за енергетику
 • 10 студената на буџет РС,
 • 3 студента на самофинансирање и
 • 2 страна држављана

 

Кандидати на пријемном испиту полажу тест из Математике.

Први циклус студија на Факултету за производњу и менаџмент Требиње траје четири године, а завршетком студијских програма стичу се звања:

 

 • Дипломирани инжењер индустријског инжењерства и менаџмента – 240 ECTS
 • Дипломирани инжењер индустријског инжењерства за енергетику – 240 ECTS

 

Основни услов за упис на студијске програме првог циклуса студија је завршено четворогодишње средњошколско образовање у Републици Српској и Босни и Херцеговини, или еквивалентно образовање у иностранству.

 

     Други уписни рок ПРВОГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА:

 

 • пријављивање кандидата почиње 29.08.2022. године, а завршава 02.09.2022. године (пријем докумената се врши сваки радни дан);

 

 • полагање пријемног испита из математике обавиће се 05.09.2022. године са почетком у 9.00 часова;

 

 • објављивање резултата конкурса је до 07.09.2022. године до 14.00 часова.

 

 • упис примљених кандидата почиње 12.09.2022. године, а завршава се 16.09.2022. године.

 

Накнада за техничке и директне материјалне трошкове у вези са полагањем пријемног испита износи 60,00 КМ, а инструкције за уплату кандидати ће добити у Студентској служби Факултета.

      Приликом пријављивања на конкурс кандидати су дужни поднијети пријаву и приложити сљедећа  документа:

 

 1. Извод из матичне књиге рођених;
 2. Увјерење о држављанству које није старије од 6 мјесеци;
 3. Оригинална свједочанства о завршеним разредима средњег образовања;
 4. Оригинал диплому о положеном матурском односно завршном испиту;
 5. Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита

 

Кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита понесу личну карту или пасош.

 

Детаљније информације могу се погледати на сајту Факултета www.fpm.ues.rs.ba или добити на телефоне број 059/490-654 и 059/240-654.

 

СТУДЕНТСКА СЛУЖБА

 

Требиње, 12.08.2022. године