ОБАВЈЕШТЕЊЕ – Физика / Техничка физика

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Обавјештавају се студенти I године Факултета за производњу и менаџмент Требиње да ће настау (предавања и вјежбе) из наставног предмета Физика / Техничка физика, проф. др Зоран Љубоје држати у петак 12. 3. 2021. године са почетком у 8.30 часова.

Студентска служба

 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ – посјета постројењу Електропренос БИХ, Оперативно подручје Мостар, Теренска Јединица Требиње

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

 

Обавјештавају се студенти III године I циклуса студија студијског програма Индустријско инжењерство за енергетику да је посјета постројењу Електропренос БИХ, Оперативно подручје Мостар, Теренска Јединица Требиње договорена за четвртак 11.3.2021. године.

 

Студенти треба да буду испред Теренске јединице Требиње (Разводно постројење) у 11,00 часова.

 

 

Студентска служба

 

ФПМ Требиње организовао online предавање на тему: “Класификација звука коришћењем дубоких неуралних мрежа“

Данас је на Факултету за производњу и менаџмент Требиње а све  у сарадњи са Електротехничким факултетом из Подгорице одржано оnline предавање чији је модератор био проф. др Слободан Ђукановић, гост предавач на тему “Класификација звука коришћењем дубоких неуралних мрежа“.

Професор Ђукановић је редовни професор на Електротехничком факултету Универзитета у Подгорици.

Посјетиоци online предавања  упознати су са актуелним дешавањима у области вјештачке интелигенције, машинског учења и неуронских мрежа. Неке од дјелова предавања можете видјети на сладовима.


“Класификација звука коришћењем дубоких неуралних мрежа“

ОБАВЈЕШТЕЊЕ за студенте III године I циклуса студија студијског програма Индустријско инжењерство за енергетику

Обавјештавају се студенти III године I циклуса студија студијског програма Индустријско инжењерство за енергетику да је посјета Хидроелектрани Требиње 2 договорена за петак 5.3.2021. године.

 

Студенти треба да буду испред Хидроелектране Требиње 2 у 10,00 часова.

 

 

Студентска служба

 

 

 

Факултет за производњу и менаџмент Требиње најављује оnline предавање на тему “Класификација звука коришћењем дубоких неуралних мрежа“

Факултет за производњу и менаџмент Требиње у сарадњи са Електротехничким факултетом из Подгорице најављује оnline предавање које ће се одржати дана 8. марта 2021. године, са почетком у 13 часова и 30 минута. Гост предавач на тему “Класификација звука коришћењем дубоких неуралних мрежа“ је проф. др Слободан Ђукановић.
Професор Ђукановић је редовни професор на Електротехничком факултету Универзитета у Подгорици.
Предавање је замишљено да упозна научну и стручну јавност са актуелним дешавањима у области вјештачке интелигенције.
Ово је једно у низу предавања који ће Факултет организовати у континуитету.
Предавању можете приступити путем линка:
Биографију професора Ђукановића можете погледати на страници:

 

 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ за студенте прве, друге, треће, четврте године као и за апсолвенте

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

 

Обавјештавају се студенти прве, друге, треће, четврте године као и апсолвенти, који су стекли услов за овјеру зимског и упис љетног семестра, да у студентску службу донесу индекс, са попуњеним подацима према наведеним табелама.

За овјеру зимског семестра потребни су потписи наставника из свих предмета.

Уз индекс је потребно приложити и уплатницe за упис љетног семестра на износ од 24,00 КМ и 16,00 КМ (уплатнице се могу преузети у студентској служби).

Наведене обавезе студенти требају извршити oд 08.03.2021. до 15.03.2021. године.

За овјеру зимског и упис љетног семестра послије наведеног датума студенти плаћају додатних 40,00 КМ, према Трошковнику за накнаде које плаћају студенти Универзитета у Источном Сарајеву за академску 2019/2020. годину.

Студенти који обнављају годину требају уплатити последњу рату, а студенти који финансирају своје школовање  рату школарине, најкасније до 15.03.2021. године.

 

Студисјки програм: Индустријски менаџмент

 

 

                                    АКАДЕМСКА  2020 / 2021. година

 

____________прва______________,                                                  ______________прва_______________

(година студијског програма)                                                     (година студирања)

Назив наставног предмета Презиме и име наставника Статус предмета ECTS бодова Семестар Број часова
П В
Физика Проф. др Зоран Љубоје о 5 II 2 2
Енглески језик – 2 Проф. др Љерка Јефтић о 4 II 2 2
Математика – 2 Проф.  др Душан Јокановић о 6 II 3 2
Програмирање и програмски језици Проф. др Данијел Мијић о 5 II 2 2
Основе индустријског инжењерства Проф. др Обрад Спаић о 5 II 2 2
Пословна етика и комуницирање Доц.  др Мирјана Миљановић о 5 II 2 2

 

                                          АКАДЕМСКА  2020 / 2021. година

 

____________друга______________,                    ______________прва_______________

(година студијског програма)                                       (година студирања)

 

Назив наставног предмета Презиме и име наставника Статус предмета ECTS бодова Семестар Број часова
П В
Енглески језик – 4 Проф. др Љерка Јефтић о 4 IV 1 2
Управљање квалитетом Доц. др Радослав Вучуревић о 5 IV 2 2
Вјероватноћа и статистика Проф.  др Душан Јокановић о 5 IV 2 2
Термодинамика  

Проф. др Игор Вушановић

 

о 5 IV 2 2
Конвенционалне технологије – 1 Проф. др Обрад Спаић о 5 IV 2 2
Отпорност материјала Проф. др Обрад Спаић о 6 IV 3 3

 

 

 

 

                                          АКАДЕМСКА  2020 / 2021. година

 

____________трећа______________,                    ______________прва_______________

(година студијског програма)                                           (година студирања)

 

Назив наставног предмета Презиме и име наставника Статус предмета ECTS бодова Семестар Број часова
П В
Енглески језик – 6 Проф. др Љерка Јефтић о 4 VI 1 2
Конвенционалне технологије – 3 Проф. др Обрад Спаић о 5 VI 2 2
Аутоматизација техничких система Доц. др Гојко Крунић о 5 VI 2 2
Поузданост и одржавање техничких система Доц. др Радослав Вучуревић о 5 VI 2 2
Организација предузећа Проф. др Жељко Ђурић о 6 VI 3 3
Рачуноводство за менаџмент Проф. др Илинка Унковић о 5 VI 2 2

 

 

 

                                          АКАДЕМСКА  2020 / 2021. година

 

____________четврта______________,                    ______________прва_______________

(година студијског програма)                                                 (година студирања)

Назив наставног предмета Презиме и име наставника Статус предмета ECTS бодова Семестар Број часова
П В
Информациони системи Проф. др Здравко Кривокапић о 5 VIII 2 2
Предузетништво и бизнис Проф. др Илинка Унковић о 5 VIII 3 2
Енглески језик – 8 Проф. др Љерка Јефтић о 3 VIII 1 2
Основи маркетинга Доц. др Мирјана Миљановић о 5 VIII 3 2
Стратегијски менаџмент Проф. др Илинка Унковић и 5 VIII 2 2
Стручна пракса Проф.  др Душан Јокановић,

Проф. др Обрад Спаић

о 2 VIII

 

 

 

Студијски програм: Индустријско инжењерство за енергетику

                                          АКАДЕМСКА  2020 / 2021. година

 

____________прва______________,                    ______________прва_______________

(година студијског програма)                                             (година студирања)

 

Назив наставног предмета Презиме и име наставника Статус предмета ECTS бодова Семестар Број часова
П В
Техничка физика Проф. др Зоран Љубоје о 5 II 2 2
Енглески језик – 2 Проф. др Љерка Јефтић о 5 II 2 2
Математика – 2 Проф.  др Душан Јокановић о 6 II 3 2
Програмирање и компјутерски алати Проф. др Данијел Мијић о 5 II 2 2
Механика I (Статика) Проф. др Ранко Антуновић о 5 II 2 2
Електротехника Проф. др Божидар Поповић о 4 II 2 2

 

                                       

 

АКАДЕМСКА  2020 / 2021. година

____________друга______________,                    ______________прва_______________

(година студијског програма)                                               (година студирања)

Назив наставног предмета Презиме и име наставника Статус предмета ECTS бодова Семестар Број часова
П В
Термодинамика Проф. др Игор Вушановић о 6 IV 3 2
Механика III (Динамика) Проф. др Ранислав Булатовић о 6 IV 3 2
Енергетски менаџмент у индустрији Доц. др Будимирка Мариновић о 5 IV 2 2
Отпорност материјала Проф. др Обрад Спаић о 6 IV 3 2
Екологија и алтернативни извори енергије Доц. др Велинка Томић о 5 IV 2 2
Енглески језик – 4 Проф. др Љерка Јефтић о 2 IV 1 1

 

 

 

 

                                          АКАДЕМСКА  2020 / 2021. година

 

____________трећа______________,                    ______________прва_______________

(година студијског програма)                                                (година студирања)

Назив наставног предмета Презиме и име наставника Статус предмета ECTS бодова Семестар Број часова
П В
Мјерења у енергетици Доц. др Радослав Вучуревић о 6 VI 3 2
Информациони системи Проф. др Здравко Кривокапић о 6 VI 3 2
Турбомашине Проф. др Урош Караџић о 6 VI 3 2
Клипне пумпе Доц. др Гојко Крунић о 5 VI 2 2
Пумпе и вентилатори Доц. др Будимирка Мариновић о 5 VI 2 2
Енглески језик – 6 Проф. др Љерка Јефтић о 2 VI 1 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          АКАДЕМСКА  2020 / 2021. година

 

____________четврта______________,                    ______________прва_______________

(година студијског програма)                                                    (година студирања)

Назив наставног предмета Презиме и име наставника Статус предмета ECTS бодова Семестар Број часова
П В
Компјутерски интегрисани системи у енергетици Доц. др Мирјана Миљановић о 4 VIII 2 2
Принципи системског инжењеринга Доц. др Радослав Вучуревић о 4 VIII 2 2
Организација виших пословних система у енергетици Доц. др Мирјана Миљановић о 4 VIII 2 2
Енергетска ефикасност производних система Доц. др Гојко Крунић о 4 VIII 2 2
Пројектовање хидроенергетских постројења Доц. др Будимирка Мариновић и 4 VIII 2 2
Стручна пракса Проф.  др Душан Јокановић,

Проф. др Обрад Спаић

о 2 VIII 0 4

 

 

Студентска служба

Датум: 03.03.2021.

 

 

Јавна одбрана завршног рада на првом циклусу студија кандидата Николине Тараило

Дана 05.03.2021. године (petak) са почетком у 13.00 часова у амфитеатру Факултета за производњу и менаџмент Требиње одржаће се јавна одбрана завршног рада на првом циклусу студија кандидата Николине Тараило на тему: „Развој вјетротурбина“.

 

Кандидат ће завршни рад бранити  пред Комисијом у саставу:

    1. Доц. др. Будимирка Мариновић- предсједник,
    2. Доц. др Срђан Васковић- члан,
    3. Доц. др Гојко Крунић- ментор.

 

Завршни рад се може погледати у библиотеци Факултета за производњу и менаџмент Требиње сваким радним даном од 8.00 – 15.00 часова.

 

 

Јавна одбрана завршног рада на првом циклусу студија кандидата Стефана Томовића

Дана 05.03.2021. године (petak) са почетком у 11.00 часова у амфитеатру Факултета за производњу и менаџмент Требиње одржаће се јавна одбрана завршног рада на првом циклусу студија кандидата Стефана Томовића  на тему: „Мала и средња предузећа у Горњедринској регији“.

 

Кандидат ће завршни рад бранити  пред Комисијом у саставу:

  1. Доц. др Мирјана Миљановић- предсједник,
  2. Доц. др Радослав Вучуревић- члан,
  3. Проф. др Илинка Унковић – ментор

 

Завршни рад се може погледати у библиотеци Факултета за производњу и менаџмент Требиње сваким радним даном од 8.00 – 15.00 часова.

 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ – Енглески језик 4

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Обавјештавају се студенти II године студијског програма Индустријско инжењерство за енергетику да ће се Усмени дио завршног испита из предмета Енглески језик 4, умјесто 12.07.2018. одржати у петак 13. 07. 2018. године са почетком у 8.00 часова.

Студентска служба