Предметни наставник: Др Обрад Спаић, ванредни професор

e:mail: obrad.spaic@fpm.ues.rs.ba

телефон: 059 490 654, 065 521 933

Термини консултација: сриједа 13:00-14:30 и петак 13:00-14:30

Предметни асистент: Мр Александра Копривица, виши асистент

e-mail: aleksandra.koprivica@fpm.ues.rs.ba  телефон: 065/436-353

Термини консултација: сриједа 13:30-14:00 и петак 13:30-14:00