Резултати-Машински елементи

 

Студијски програм: Индустријско инжењерство за енергетику

Наставни предмет:  Машински елементи

 

Р  Е  З  У  Л  Т  А  Т  И

 

1 колоквијум, одржаног 19.11.2015.

 

 

Ред.

број

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ Број

индекса

Остварени поени  
 
1. Андријана Шараба 51/14 9,71/15  
2. Сања Шотра 53/14 9,22/15  
Закључно са редним бројем  2.  

 

Напомена: Студенти који су освојили најмање 7,65 бодова су задовољили на  колоквијуму.

                                                                                                  

                                                                                                             Предметни наставник

                                                                                    ___________________

                                                                                    /Проф. др Радош Булатовић/