Предметни наставник: Др Радослав Вучуревић, ванредни проф.

е-маил: radoslav.vucurevic@fpm.ues.rs.ba  телефон: 065/487-264

Термини консултација: сриједом од 14.00 до 15.00 часова

Предметни асистент: Милица Радовановић, асистент

е-маил: milica.radovanovic@fpm.ues.rs.ba   телефон:

Термини консултација: