Наставници / Стратегијски менаџмент

Предметни наставник: Др Недељка Елез, доцент

е-маил:  nedeljka.elez@pof.ues.rs.ba   телефон: 065/462-227

Термини консултација: уторак од 13:00 до 14:00

Предметни асистент: Мр Мирјана Јокановић – Ђајић, виши асистент

е-mail: mirjana.jokanovi@fpm.ues.rs.ba

термини консултација: