Предметни наставник: Др Обрад Спаић, ванредни професор

e:mail:  obrad.spaic@fpm.ues.rs.ba телефон: 059 490 654, 065 521 933

Термини консултација: уторак од 13:00 до 14:30 и петак од 13:00 до 14:30

Предметни асистент: Мр Александра Копривица, виши асистент

е-маил: aleksandra.koprivica@fpm.ues.rs.ba  телефон: 065/436-353

Термини консултација: четвртак од 14:00 до 14:30 и петак од 14:00 до 14:30