Управљање производњом – питања за завршни испит и колоквијуме

Управљање производњом – питања за завршни испит

Управљање производњом – питања за II колоквијум

Управљање производњом – питања за I колоквијум

Предметни наставник: Др Обрад Спаић, ванредни професор

e:mail: obrad.spaic@fpm.ues.rs.ba телефон: 059 490 654, 065 521 933

Термини консултација: понедјељак од 13:00 до 14:30 и четвртак од 13:00 до 14:30

Предметни асистент: Мр Радислав Брђанин, виши асистент

е-маил: radislav.brdjanin@fpm.ues.rs.ba телефон: 065 300 644

Термини консултација: у договору са предметним наставником