Предметни наставник: Др Душан Јокановић, редовни професор

e-mail: dusan.jokanovic@fpm.ues.rs.ba  телефон: 00387 65 911154

Термини консултација: сриједа од 13:00 до 14:00

Предметни асистент: Др Марина Милићевић, доцент

e-mail: marina.milicevic@fpm.ues.rs.ba  телефон: 059 490 654

Термини консултација: уторак од 13:00 до 14:00