Предметни наставник: Др Обрад Спаић, ванредни професор

е-маил: obrad.spaic@fpm.ues.rs.ba телефон:

Термини консултација: понедељак од 13:00 до 14:30 и сриједа од 13:00 до 14:30

Предметни асистент: Мр Александра Копривица, виши асистент

е-маил: aleksandra.koprivica@fpm.ues.rs.ba  телефон: 065/436-353

Термини консултација:  петак од 14:00 до 15:00