Предметни наставник: Др Обрад Спаић, ванредни професор   

e:mail: obrad.spaic@fpm.ues.rs.ba

телефон: 059 490 654, 065 521 933

Термини консултација: понедјељак од 13:00 до 14:30 и четвртак од 13:00 до 14:30

Предметни асистент: Мр Александра Копривица, виши асистент

е-маил: aleksandra.koprivica@fpm.ues.rs.ba  телефон:  065/436-353

Термини консултација: