Предметни наставник: Др Обрад Спаић, ванредни професор   

e:mail: obrad.spaic@fpm.ues.rs.ba

телефон: 059 490 654, 065 521 933

Термини консултација: понедјељак од 13:00 до 14:30 и четвртак од 13:00 до 14:30

Предметни асистент: Мр Радислав Брђанин, виши асистент

е-маил: radislav.brdjanin@fpm.ues.rs.ba  телефон: 065/300-644

Термини консултација: у договору са предметним наставником