Предметни наставник:  Проф. др Ранко Антуновић, ванр. проф.

е-маил: rankoantunovicmf@gmail.com   телефон:

Термини консултација: у склопу термина наставе

Предметни асистент:  Мр Радослав Вучуревић, виши асистент

е-маил: radoslav.vucurevic@gmail.com  телефон: 066 150 112

Термини консултација: понедјељком од 14:00 – 15:00