Предметни наставник: Др Марина Милићевић, доцент

е-маил: marina.milicevic@fpm.ues.rs.ba  телефон:

Термини консултација: уторак од 13:00 до 14:00

Предметни асистент: Дајана Зеленковић, асистент

е-маил: dajana.zelenkovic@fpm.ues.rs.ba  телефон: 066/685-586

Термини консултација: уторак од 13:00 до 14:00