Предметни наставник: Др Будимирка Мариновић, ванредни професор

е-mail: budimirka.marinovic@fpm.ues.rs.ba   телефон:

Термини консултација: понедељак од 9:00 до 10:00

Предметни асистент: Милица Кашиковић, виши асистент

е-маил: milica.kasikovic@fpm.ues.rs.ba  телефон:

Термини консултација: понедељак од 9:00 до 10:00

 

 

Механика флуида – обавјештење

Први поновљени колоквијум из предмета Meханика флуида ће се одржати 15.12. 2016. године (четвртак) са почетком у 14.00 часова.

Предметни наставник

Проф. др Дечан Ивановић

Механика флуида – обавјештење

Први колоквијум из предмета Meханика флуида ће се одржати 15.11. 2016. године (уторак) са почетком у 08.00 часова.

Предметни наставник

Проф. др Дечан Ивановић

Механика флуида – обавјештење

Обвјештавају се студенти који су положили испит из Механике флуида да ће се упис оцјена овбавити 05.10.2016. године (сриједа) у 8.45 часова.

Предсједник испитне комисије

Проф. др Дечан Ивановић