Предметни наставник: Др Будимирка Мариновић, ванредни професор

е-mail: budimirka.marinovic@fpm.ues.rs.ba   телефон:

Термини консултација: понедељак од 9:00 до 10:00

Предметни асистент: Милица Кашиковић, виши асистент

е-маил: milica.kasikovic@fpm.ues.rs.ba  телефон:

Термини консултација: понедељак од 9:00 до 10:00

 

 

Механика флуида – обавјештење

Обавјештавају се студенти да ће се, због помјерања наставних активности, други колоквијум из предмета Meханика флуида, умјесто 17.01. 2018. године, одржати 24.01. 2018. године (сриједа) са почетком у 14.00 часова.

Предметни наставник

Доц. др Будимирка Мариновић

Механика флуида – обавјештење

Други колоквијум из предмета Meханика флуида ће се одржати 17.01. 2018. године (сриједа) са почетком у 14.00 часова.

Предметни наставник

Доц. др Будимирка Мариновић

Механика флуида – обавјештење

Први поновљени колоквијум из предмета Механика флуида ће се одржати 20.12. 2017. године (сриједа) са почетком у 14.00 часова.

Предметни наставник

Доц. др Будимирка Мариновић

Механика флуида – обавјештење

Први колоквијум из предмета Meханика флуида ће се одржати 14.11. 2017. године (уторак) са почетком у 08.00 часова.

Предметни наставник

Доц. др Будимирка Мариновић