Предметни наставник:  Проф. др Милан Вукчевић, ред. проф

е-маил: milanvu@ac.me телефон: +382 67 283 160

Термини консултација: у склопу термина наставе