Предметни наставник: Др Обрад Спаић, ванредни професор / Др Радослав Вучуревић, доцент

е-маил: radoslav.vucurevic@fpm.ues.rs.ba  телефон: 065/487-264

Термини консултација:

Предметни наставник:

e:mail: obrad.spaic@fpm.ues.rs.ba  телефон: 059 490 654, 065 521 933

Термини консултација: понедјељак од 13:00 до 14:30 и четвртак од 13:00 до 14:30