Предметни наставник:  Др Дарко Бајић, ред. проф.

е-маил: darko@ac.me   телефон: +382 (0)20 206 270

Термини консултација: у склопу термина наставе

Предметни асистент: Др Гојко Крунић, ванредни професор

е: маил: gojko.krunic@fpm.ues.rs.ba  телефон: 065/322-007

Термини консултација: у склопу термина наставе

 

Коментари су закључени.