Предметни наставник: Проф. др Зоран Љубоје, ванр. проф.

е-маил: zljuboje@hotmail.com  телефон:

Термини консултација: у склопу термина наставе

Предметни асистент: Др Гојко Крунић, доцент

е-маил: gojko.krunic@fpm.ues.rs.ba телефон: 059 490 654

Термини консултација: у склопу термина наставе

 

Коментари су закључени.