Предметни наставник: Др Жељко Ђурић, ванредни проф / Др Радослав Вучуревић, ванредни проф.

е-маил: zeljko.djuric@fpm.ues.rs.ba / radoslav.vucurevic@fpm.ues.rs.ba

телефон: 065/487-264

Термини консултација: у склопу термина наставе

Коментари су закључени.