Предметни наставник: Др Мирјана Миљановић, доцент

e-mail: mirjana.miljanovic@fpm.ues.rs.ba   телефон:

Термини консултација:

Предметни асистент: Милица Радовановић, асистент

е-mail: milica.radovanovic@fpm.ues.rs.ba телефон:

Термини консултација:

 

Коментари су закључени.