Предметни наставник:  Др Радослав Вучуревић, ванредни проф.

е-маил: radoslav.vucurevic@fpm.ues.rs.ba  телефон:  065/487-264

Термини консултација:

Предметни асистент: Ма Бранкица Чомић, асистент

е-маил:  телефон:

Термини консултација:

Коментари су закључени.