Предметни наставник:  Др Радослав Вучуревић, доцент

e-mail: radoslav.vucurevic@fpm.ues.rs.ba  телефон: 065/487-264

Предметни асистент:Ма Александра Копривица, виши асистент 

e-mail: aleksandra.koprivica@fpm.ues.rs.ba    телефон: 

термини консултација: понедјељком од 14.00-15.00

 

Коментари су закључени.