Предметни наставник:  Др Радослав Вучуревић, ванредни проф.

е-маил: radoslav.vucurevic@fpm.ues.rs.ba  телефон:  065/487-264

Термини консултација: понедељком од 14.00 до 15.00

Предметни асистент: Ма Милица Радовановић, виши асистент

е-маил: milica.radovanovic@fpm.ues.rs.ba  телефон: 066 615 109

Термини консултација:

 

 

 

 

Коментари су закључени.