Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање доцента, за ужу научну област Пословне финансије

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање доцента,
за ужу научну област Пословне финансије.

http://www.fpm.ues.rs.ba/wp-content/uploads/2024/07/Izvjestaj-komisije-Poslovne-finansije.pdf

Унапређење високошколског образовања-тродневна радионица 

У периоду од 9.7-11.7 на Факултету за производњу и менаџмент одржана је тродневна радионица на тему унапређење високошколског образовања. Предавач је био доц. др  Никола Лубурић са Факултета техничких наука Универзитета у Новом Саду..
Доцент Лубурић је пренио своје обимно искуство у истраживању у овој области, кроз бројне научне радове и семинаре.
Највећи акценат је стављен на унапређење методологија које боље мотивишу студенте да усвајају како фундаментална, тако и примјењива знања. Све ово сагледавано је у свјетлу вјештачке интелигенције, и начина да се сачиувају базични принципи наставног процеса, а све са циљем што бољег оспособљавања студената за будуће каријерне изазове.
Иста оваква радионица одржана је и на ФТН у претгходном периоду.