Др Горан Орашанин, ванредни проф.

e-mail: goran.orasanin@ues.rs.ba

телефон:

Биографија

 

 

 

 

 

 

Предмети:

Индустријски менаџмент

 

Индустријско инжењерство за енергетику

Транспорт флуида цијевима

2. Циклус студија – Индустрисјко инжењерство за енергетику

 


 

ГОРАН ОРАШАНИН, ванредни професор

Докторска дисертација:

Компаративна анализа метода вишекритеријумске оптимизације у примјени на водоводне системе, 21.03.2015. год., Машински факултет Универзитет у Источном Сарајеву

Магистарски рад:

Развој методологије за евалуацију и смањење стварних губитака воде за водоводне системе земаља у транзицији, 08.05.2012. год., Машински факултет Универзитет у Сарајеву

Катедра
Катедра за термоенергетику и процесно машинство
Истраживачка област
 • Заштита животне средине,
 • Утицај на животну средину,
 • Управљање водним ресурсима,
 • Чистија производња,
 • Вишекритеријумска оптимизација,
 • Одрживи развој,
 • Енергетска ефикасност,
 • Обновљиви извори енергије,
Чланство у професионалним организацијама:
 • Технички комитет – Флуиди и системи флуида BAS/TC 53;
 • Савез инжењера и техничара Србије – СИТС;
 • Савез машинских инжењера и техничара Републике Српске – САМИТ
Наставна област

Хидротермика и термоенергетика – хидротехника и хидроенергетика и процесна техника

Репрезентативне референце

 


 

Коментари су закључени.