Милица Радовановић, асистент

e-mail:  milica.radovanovic@fpm.ues.rs.ba

телефон:

 

 

 

 

 

 

 

 

Предмети:

Индустријски менаџмент

Mеханика за индустријско инжењерство  Машински елементи

Пројектовање производних система  Предузетништво и бизнис  Пројектовање система квалитета

Индустријско инжењерство за енергетику

Механика 1 (Статика) Механика 2 (Кинематика)  Механика 3 (Динамика)

Mеханика за индустријско инжењерство Машински елементи   Принципи системског инжињеринга

Компјутерски интегрисани системи у енергетици

 


 

 

 

 Мр Мирјана Јокановић, асистент

e-mail:  mirjana.jokanovi@fpm.ues.rs.ba

телефон: 065/280-288

 

 

 

 

 

 

 

 

Предмети:

Индустријски менаџмент

Наука о материјалима  Менаџмент људских ресурса   Основи менаџмента

Управљање пројектима   Пословна етика и комуницирање

Аутоматизација техничких система   Основи маркетинга

Индустријско инжењерство за енергетику

Енергија и друштво  Аутоматизација процеса   Истраживање тржишта и понашање потрошача

Организација виших пословних система у енергетици

 


 

 

AleksandraМр Александра Копривица, виши асистент

e-mail:  aleksandra.koprivica@fpm.ues.rs.ba

телефон: 065/436-353

 

 

 

 

 

 

Предмети:

Индустријски менаџмент

Основе индустриjског инжењерства   Предузетништво и бизнис

Инжењерска економија   Нацртна геометрија и техничко цртање

Индустријско инжењерство за енергетику

Трансформатори аероенергије  Транспорт флуида цијевима  Хидрауличне преноснице

Истраживање тржишта и понашање потрошача    Пумпе и вентилатори

Принципи системског инжињеринга   Клипне пумпе   Нацртна геометрија и техничко цртање


 

 

Милица Кашиковић, асистент

e-mail:  milica.kasikovic@fpm.ues.rs.ba

телефон:

 

 

 

 

 

 

 

 

Предмети:

Индустријски менаџмент

Механика флуида

Индустријско инжењерство за енергетику

Електротехника  Енергија и друштво   Екологија и алтернативни извори енергије

Пренос топлоте и масе Мјерења у енергетици   Аутоматизација процеса

Одржавање енергетских постројења Енергетска ефикасност производних система

Пројектовање хидроенергетских постројења


 

 

 

 

djuric-zeljkoДр Жељко Ђурић, доцент

e-mail: zeljko.djuric@fpm.ues.rs.ba

телефон:

 

 

 

 

 

 

 

Предмети:

Индустријски менаџмент

Пројектовање производних система  Организација предузећа

Индустријско инжењерство за енергетику

Хидраулика и пнеуматика

2. Циклус студија – Индустрисјко инжењерство за енергетику

Техничка дијагностика у енергетици


 

 

Проф. др Славиша Мољевић, ванредни професор

е-маил:

телефон:

 

 

 

 

 

 

 

 

Предмети:

Индустријски менаџмент

Наука о материјалима

Индустријско инжењерство за енергетику

Наука о материјалима

Индустријски менаџмент 2. циклус

 


 

 

Darko-bajicДр Дарко Бајић, редовни професор

e-mail: darko@ac.me

телефон: +382 (0)20 206 270

 

 

 

 

 

 

 

Предмети:

Индустријски менаџмент

 

Индустријско инжењерство за енергетику

Цјевоводи и арматуре

 


 

profesor-Blagoje-SupicДр Благоје Шупић, доцент

е-маил: bsupic@ers.ba

телефон: 059/277-103

 

 

 

 

 

 

 

Предмети:

Индустријски менаџмент

 

Индустријско инжењерство за енергетику

Енергија и друштво

 


 

profIgorVusanovićДр Игор Вушановић, редовни професор

е-маил: igorvus@ac.me

телефон: +382 67 22 44 04

 

 

 

 

 

 

 

Предмети:

Индустријски менаџмент

Термодинамика

Индустријско инжењерство за енергетику

Термодинамика