Др Божидар Поповић, ванредни проф.

е-mail: bozidar.popovic@etf.ues.rs.ba

телефон: +387(0)57 342 788

Биографија

 

 

 

 

 

 

Предмети:

Индустријско инжењерство за енергетику

 


БОЖИДАР ПОПОВИЋ, ванредни професор

 

Катедра
Истраживачка област

 

Чланство у професионалним организацијама:

 

Наставна област

 

Репрезентативне референце

R52 (2004) – Rad u časopisu međunarodnog značaja 

 1. Popović, N. Popović, D. Mijić, S. Stankovski, G. Ostojić, „Remote Control of Laboratory Equipment for Basic Electronics Courses: A LabVIEW-based Implementation“, Computer Applications in Engineering Education, DOI 10.1002/cae.20531, 2011

R54 (2004) – Rad saopšten na skupu međunarodnog značaja štampan u cjelini 

 1. Naumović, N. Popović, B. Popović, „Improving Learninig in Optimal Control Theory Using Easy Java Simulations Environment““, ETRAN, 2011
 2. Popović, B. Popović, „Kreiranje interaktivne simulacije RC kola pomoću softverskog paketa Easy Java Simulations“, JISA, 2010
 3. Kostadinović, T. Vasić, B. Popović, N. Popović, „Arhitektutra Wirelesshart mreže“, JISA, 2009
 4. Kostadinović, Z. Bundarlo, B. Popović, I. Bašić, „Automatizacija pogona u fabrici papira korištenjem PLC uređaja“, QUALITY 2009, pp. pp. 407-412, ISSN ISSN 1512-9268, 2009
 5. Popović, M. Kostadinović, N. Popović, „RFID tehnologije u proizvodnim procesima“, QUALITY 2009, pp. pp. 959-964, ISSN ISSN 1512-9268, 2009
 6. Popović, B. Popović, „Virtuelna okruženja za učenje u obrazovanju u oblasti automatskog upravljanja“, JISA, 2009
 7. Popović, N. Popović, „Izvođenje laboratorijskih vježbi na realnom modelu uz upotrebu virtuelnih instrumenata“, JISA, 2008
 8. Macan, S. Nogo, D. Mijić, B. Popović, „Implementacija informacionog sistema za ažuriranje centralnog biračkog spiska“, JISA XII kongres, 2007
 9. Popović, V. Litovski, „Podizanje kvaliteta nastave iz elektronike putem unapređenja laboratorijskih vežbanja“, QUALITY 2007, pp. pp.641-646, ISSN ISSN 1512-9268, 2007
 10. Gligorić, P. Kovač, B. Popović, „“Stone polish machine revitalization and control modernization““, ETAI, 2003

R61 (2004) – Rad u vodećem časopisu nacionalnog značaja 

 1. Naumović, N. Popović, B. Popović, „Using Easy Java Simulations in Computer Supported Control Engineering Education“, ELECTRONICS, Vol. Vol. 15, No. No. 2, pp. pp. 67-72, ISBN ISSN 1450 -5843, 2011
 2. Stankovski, G. Ostojić, M. Lazarević, B. Popović, D. Mijić, „RFID tehnology, privacy and security“, FACTA UNIVERSITATIS – series: Mechanical Engineering, Vol. 8, No. 1, pp. 57–62, ISSN 0354-2025, 2010

R64 (2004) – Rad saopšten na skupu nacionalnog značaja štampan u cjelini 

 1. Popović, N. Popović, M. Maksimović, E. Omanović-Mikličanin, N. Puščul, „Određivanje koncentracije hidrogen peroksida u vodenim rastvorima metodom hemiluminiscencije „, INFOTEH-JAHORINA, Vol. 11, No. ELS-8, pp. 36-40, ISBN 99938-624-2-8, 2012
 2. Kostadinović, B. Popović, „Modeli integracije bežičnih i žičanih industrijskih mreža“, INFOTEH-JAHORINA, Vol. Vol. 10, No. Ref. B-III-6,, pp. p. 215-218, 2011
 3. Damjanović, P. Katanić, B. Popović, „Simulacija laboratorijskih vježbi iz predmeta Električna mjerenja u programskom jeziku VEE PRO“, INFOTEH-JAHORINA, Vol. Vol. 10, No. Ref. E-V-10, , pp. p. 793-798, 2011
 4. Popović, B. Popović, D. Mijić, „Laboratorija sa daljinskim pristupom u nastavi elektronike“, ITEO, pp. pp. 169-174, ISBN ISBN 978-99955-49-48-0, 2010
 5. Kostadinović, B. Popović, N. Popović, „Дизајн и имплементација мрежних уређаја који користе Wirelesshart протокол“, INFOTEH-JAHORINA, Vol. Vol. 9, No. Ref. A-26, pp. pp. 123-127, ISBN ISBN-99938-624-2-8, 2010
 6. Popović, V. Litovski, „Koncepti učenja na daljinu primjenjeni na nastavu elektronike“, INFOTEH-JAHORINA, 2008
 7. Popović, M. Gligorić, R. Subotić, „Mehaničke modifikacije i realizacija diskretnog upravljanja elektrohidrauličkog servomotora – EHS“, INFOTEH-JAHORINA, 2005
 8. Popović, S. Stankovski, D. Šešlija, „Automatizacija mašina za pakovanje“, INFOTEH-JAHORINA, 2001

R23 – Rad u časopisu međunarodnog značaja  

 1. Šaraba, Z. Ljuboje, B. Popović, D. Krsmanović, „Preventive thermographic diagnostic of a HV busbar disconnector, ELECTRONICS (рад прихваћен новембар 2015). B. Luka“, ELECTRONICS, Vol. 20, No. 1, pp. 3-8, 2016

R33 – Saopštenje sa istaknutog međunarodnog naučnog skupa štampano u cjelini  

 1. Šaraba, B. Popović, Z. Ljuboje, „Application of thermovision in maintaining high voltage transmission network“, 17th International Symposium INFOTEH-JAHORINA (INFOTEH), pp. 1-7, 2018
 2. Popović, N. Popović, S. Avakumović, „Integrisani senzorski čvor za preventivnu kontrolu i mjerenje kota odbrane od poplava i visine poplavnih talasa“, INFOTEH-JAHORINA, Vol. Vol. 16, pp. pp. 34-38, ISBN ISBN-99938-624-2-8, 2017
 3. Šaraba, B. Popović, Z. Ljuboje, „Izrada izvještaja termovizijskih ispitivanja u elektroenergetskim postrojenjima“, INFOTEH-JAHORINA , Vol. 15, 2016
 4. Popović, B. Popović, N. Pavlović, „Creation of Efficient Interactive Simulations in Higher Education Using Easy Java Simulations Software Tool“, Zbornik radova MIT konferencije 2011-Matematičke i informacione tehnologije, pp. 341-346, ISBN 978-86-83237-90-6 (AU), 2012
 5. Damjanović, P. Katanić, B. Popović, „Simulacija laboratorijskih vježbi iz predmeta električna mjerenja u programskom jeziku VEE Pro“, Zbornik radova sa Simpozijuma INFOTEH 2011, Vol. E-V-10, pp. 793-798, ISBN 978-99938-624-6-8, 2011

R53 – Rad u naučnom časopisu (prve, druge i treće kategorije)  

 1. Damjanović, B. Popović, „PRAĆENjE PROIZVODA RFID TEHNOLOGIJOM“, Novi Ekonomist- časopis za ekonomsku teoriju i praksu, No. 4, pp. 25 – 28, 2008

 


 

Коментари су закључени.