Управљање производњом – обавјештење

Обавјештавају се студенти 4. године, студијског програма Индустријски менаџмент, да ће се 1. колоквијум из предмета Управљање производњом одржати 23.11.2023.године, са почетком у 08.00 часова.

Наука о материјалима – обавјештење

Обавјештавају се студенти 1. године, студијског програма Индустријско инжењерство за енергетику и студијског програма Индустријски менаџмент, да ће се 1. колоквијум из предмета Наука о материјалима одржати 23.11.2023.године, са почетком у 12.00 часова.

Пројектовање производних система – обавјештење

Обавјештавају се студенти 4. године, студијског програма Индустријски менаџмент, да ће се 1. колоквијум из предмета Пројектовање производних система одржати 06.11.2023.године, са почетком у 10.30 часова.

Отпорност материјала – РЕЗУЛТАТИ Првог и другог колоквијума, одржаног 4.10.2023.

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

Факултет за производњу и менаџмент Требиње

Наставни предмет:  Отпорност материјала

 

Датум: 09.10.2023. године

 

Р  Е  З  У  Л  Т  А  Т  И

 

Првог и другог колоквијума, одржаног 4.10.2023.

 

Ред. број Број индекса Остварени поени
1. M151/20 15/20
2. E191/21 11/20
Закључно са редним бројем 2.

 

 

 

Напомене:

  • Студенти који су остварили најмање 10.5 бодова су задовољили на колоквијуму.
  • Увид у радове и објашњење задатака са колоквијума: 12.10.2023. године са почетком у 12.30 часова.

 

 

Предметни наставник

 

___________________

/Проф. др Обрад Спаић/