Дарко Ковач

Образовни степен: Магистар наука

Година дипломирања: 2006. год.

Кућни број телефона0038240235033   Мобилни: 067/272-638    e-mail: darko.kovac@vodovodnk.me   Факс: 

Послодавац: ЈП „Водовод и канализација“ Никшић  Радно мјесто: Референт за развој и надзор водоводног система

Адреса на послу:  Херцеговачки пут, 4. Телефон на послу:     Факс на послу: 0038240232210

Подручје интереса: Одржавање техничких система, управљање пројектима

Коментари су закључени.