Министарство науке и технологије – конкурс

Министарство науке и технологије расписало је данас конкурс за суфинансирање научноистраживачких пројеката на слободну тему у 2014. години и за те намјене одвојило 715.000 КМ.

Министар науке и технологије Републике Српске Јасмин Комић рекао је да је од овог износа, за инжењерство и технологију предвиђено 26 одсто, природне науке 20 одсто, пољопривредне науке 17 одсто, медицинске и здравствене науке 15 одсто, 12 одсто за друштвене науке и 10 одсто за хуманистичке науке.

„На конкурс се могу пријавити научноистраживачке организације у складу са одредбама Закона о научноистраживачкој дјелатности и технолошком развоју, које су уписане у Регистар научноистраживачких организација који се води при Министарству науке и технологије и искључиво ако су испуниле своје обавезе проистекле из претходних уговора склопљених са Министарством за суфинансирање научноистраживачких пројеката“, рекао је Комић.

Он је додао да је конкурс за суфинансирање научноистраживачких пројеката на слободну тему отворен до 20. маја.

Према ријечима ресорног министра од 2010. до 2013. године, Министарство науке и технологије је са 1.710.000 КМ суфинансирало укупно 56 тематских нучноистраживачких пројеката, а у истом периоду са 1.540.000 КМ подржано је 147 пројеката на слободну тему.

Коментари су закључени.