Предметни наставник: Др Гојко Крунић, ванредни професор

е-маил: gojko.krunic@fpm.ues.rs.ba   телефон:

Термини консултација: у договору са предметним наставником

 

Предметни асистент: Александра Ијачић, асистент

е-маил: aleksandra.ijacic@fpm.ues.rs.ba телефон:

Термини консултација: у договору са предметним наставником

 

Коментари су закључени.