Предметни наставник:  Др Будимирка Мариновић, доцент

е-маил: budimirka.marinovic@fpm.ues.rs.ba  телефон:

Термини консултација: свим радним данима од 10:00 до 13:00

Предметни асистент: Мр Радислав Брђанин, виши асистент

е: маил: radislav.brdjanin@fpm.ues.rs.ba

Термини консултација: у договору са предметним наставником

Коментари су закључени.