Предметни наставник: Др Будимирка Мариновић, ванредни професор

е-маил: budimirka.marinovic@fpm.ues.rs.ba   телефон:

Термини консултација: понедељак од 9:00 до 10:00

Предметни асистент: Александра Ијачић, асистент

е: маил: aleksandra.ijacic@fpm.ues.rs.ba

Термини консултација: понедељак од 9:00 до 10:00

 

Коментари су закључени.