Предметни наставник: Др Радослав Вучуревић, ванредни проф.

e-mail: radoslav.vucurevic@fpm.ues.rs.ba   телефон: 065/487-264

Термини консултација: понедељком од 14.00 до 15.00 часова

Предметни асистент: Александра Ијачић, асистент   

e-mail: aleksandra.ijacic@fpm.ues.rs.ba   телефон:

термини консултација:

Коментари су закључени.