Дарко Ковач

Образовни степен: Магистар наука

Година дипломирања: 2006. год.

Кућни број телефона0038240235033   Мобилни: 067/272-638    e-mail: darko.kovac@vodovodnk.me   Факс: 

Послодавац: ЈП „Водовод и канализација“ Никшић  Радно мјесто: Референт за развој и надзор водоводног система

Адреса на послу:  Херцеговачки пут, 4. Телефон на послу:     Факс на послу: 0038240232210

Подручје интереса: Одржавање техничких система, управљање пројектима

Данијела Пашић

Образовни степен: Дипломирани Инжењер за производњу и менаџмент

Година дипломирања: 2008. год.

Кућни број телефона:      Мобилни: 065/774-216     e-mail: danijela2005@zahoo.com   Факс: 

Послодавац:      Радно мјесто:

Адреса на послу:    Телефон на послу:     Факс на послу: 

Подручје интереса:

Данијела (Весић) Шакота

Образовни степен: Дипломирани Инжењер за производњу и менаџмент

Година дипломирања: 2013. год.

Кућни број телефона:        Мобилни: 065/594-739      e-mail: daca.bato@gmail.com   Факс: 

Послодавац: Врховни суд РС      Радно мјесто: Судски полицајац

Адреса на послу: Соколска, 1.   Телефон на послу: 059/245-380    Факс на послу: 059/245-380

Подручје интереса: људски ресурси

Далибор Милидраговић

Образовни степен: Дипломирани Инжењер за производњу и менаџмент

Година дипломирања: 2006. год.

Кућни број телефона:          Мобилни: 066/001-076        e-mail: dmilidragovic@elektrohercegovina.com   Факс: 

Послодавац: МХ „Електрохерцеговина“ ад. Требинје       Радно мјесто: Руководилац одјељења снабдијевања

Адреса на послу: Пека Павловића, 2.     Телефон на послу: 059/380-571    Факс на послу: 059/370-300

Подручје интереса:

Гордана (Радовић) Антељ

Образовни степен: Дипломирани Инжењер за производњу и менаџмент

Година дипломирања: 2004. год.

Кућни број телефона: 059/472-551       Мобилни: 065/688-382        e-mail: gordana.antelj@gmsil.com   Факс: 

Послодавац: РиТЕ Гацко       Радно мјесто: Референт за економска питања

Адреса на послу: Грачаница б.б.     Телефон на послу: 059/475-252    Факс на послу:

Подручје интереса:

Гојко Крунић

Образовни степен: Магистар наука

Година дипломирања: 2006. год.

Кућни број телефона: 059/621-285     Мобилни: 065/322-007    e-mail: gojkokrunic@gmail.com   Факс: 

Послодавац: Универзитет у Источном Сарајеву, ФПМ Требиње    Радно мјесто: Виши асистент

Адреса на послу: Степе Степановића б.б. Телефон на послу: 059/240-654  Факс на послу: 

Подручје интереса:

Владимир Јегдић

Образовни степен: Дипломирани Инжењер за производњу и менаџмент

Година дипломирања: 2001. год.

Кућни број телефона:     Мобилни: 065/316-458        e-mail:vladimirjegdic@yahoo.com

Послодавац: СЛИАТ Требиње       Радно мјесто: Извршни директор фабрике специјалног алата

Адреса на послу: Никшићки пут, Требиње     Телефон на послу:

Подручје интереса:

Бранко Грчић

Образовни степен: Дипломирани Инжењер за производњу и менаџмент

Година дипломирања: 2013. год.

Кућни број телефона: 059/472-073    Мобилни: 065/626-203   e-mail: bgrcic81@gmail.com   Факс: 

Послодавац: Нова банка ад       Радно мјесто: Шеф Експозитуре

Адреса на послу: Стојана Ковачевића, 8.   Телефон на послу: 059/470-020  Факс на послу: 059/470-140

Подручје интереса:

Бојан Бјелогрлић

Образовни степен: Дипломирани Инжењер за производњу и менаџмент

Година дипломирања: 2007. год.

Кућни број телефона: +381117138011   Мобилни: +381643824809  e-mail: bjelogrlic@gmail.com   Факс: 

Послодавац:      Радно мјесто: Координатор логистике

Адреса на послу:       Телефон на послу:      Факс на послу:  

Подручје интереса: Логистика

Александра (Стевановић) Мијановић

Образовни степен: Дипломирани Инжењер за производњу и менаџмент

Година дипломирања: 2005. год.

Кућни број телефона:          Мобилни: 065/797-538       e-mail: aleksandra.mijanovic@iat-tools.com   Факс: 

Послодавац:  SL ИАТ      Радно мјесто: Менаџер продаје

Адреса на послу: Никшићки пут, 20.     Телефон на послу: 059/280-493    Факс на послу: 059/280-493

Подручје интереса: