Прелиминарна ранг листа кандидата који су полагали пријемни испит на другом циклусу студија у првом уписном року школске 2019/20. године

Прелиминарна ранг листа кандидата који су полагали пријемни испит на другом циклусу студија у првом уписном року школске 2019/20. године   … >>>

ОБАВЈЕШТЕЊЕ – Хидрауличне преноснице

ОБАВЈЕШТЕЊЕ Обавјештавају се студенти, студијског програма Индустријско инжењерство за енергетику, да ће се испит из предмета Хидрауличне преноснице, који се по распореду требао одржати 19. … >>>

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско  звање доцент за ужу научну област Међудисциплинарне друштвене науке.

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско  звање доцент за ужу научну област Међудисциплинарне друштвене науке. … >>>

ОБАВЈЕШТЕЊЕ – Расхладни урeђаји и топлотнe пумпe

ОБАВЈЕШТЕЊЕ Обавјeштавају сe студeнти III годинe студијског програма Индустријско инжeњeрство за eнeргeтику да ћe сe Завршни испит из прeдмeта Расхладни урeђаји и топлотнe пумпe, умјeсто … >>>

Најава приступног предавања „Тарифни поступак и заштита угрожених купаца електричне енергије“

У четвртак 10.10.2019. године у 14.30 часова у амфитеатру Факултета за производњу и менаџмент Требиње одржаће се приступно предавање поводом расписаног конкурса за избор у … >>>

ОБАВЈЕШТЕЊЕ – ПОСЛОВНА ЕТИКА И КОМУНИЦИРАНЈЕ

ОБАВЈЕШТЕЊЕ Обавјeштавају сe студeнти студијског програма Индустријски мeнаџмeнт да ћe сe Завршни испит из прeдмeта ПОСЛОВНА ЕТИКА И КОМУНИЦИРАНЈЕ, умјeсто 11.10.2019, одржати у сријeду 9.10.2019. … >>>