Правилник о нормативима за финансирање ВШУ

Министарство просвјете и културе Републике Српске ставило је на увид јавности Правилник о стандардима за финансирање јавних високошколских установа.

Овим правилником одређују се стандарди и нормативи као основ за финансирање јавних високошколских установа, стандардна оптерећења у настави и наставне обавезе, начин на који се утврђује потребан број академског и другог особља, као и начин финансијског извјештавања.

Органи и појединци евентуалне примједбе, мишљења и сугестије у вези поменутог Правилника могу слати путем електронске поште v.davidovic@mp.vladars.net

Правилник и нормативи за финансирање јавних високошколски установа Републике Српске

Коментари су закључени.