Радослав Вучуревић

Образовни степен: Магистар наука

Година дипломирања/магистрирања: 2007./2012. год.

Кућни број телефона: 059/484-454       Мобилни: 065/487-264     e-mail: radoslav.vucurevic@gmail.com   Факс: 

Послодавац:  УИС Факултет за производњу и менаџмент Требиње       Радно мјесто: Виши асистент

Адреса на послу: Степе Степановића, б.б.     Телефон на послу: 059/490-654    Факс на послу: 059/490-654

Подручје интереса: Управљање квалитетом

Коментари су закључени.