Слађана (Лечић) Мракић

Образовни степен: Дипломирани Инжењер за производњу и менаџмент

Година дипломирања: 2003. год.

Кућни број телефона: 059/261-559        Мобилни: 065/651-143        e-mail:sladjanamrakic@yahoo.com

Послодавац:        Радно мјесто: незапослена – биро рада

Адреса на послу:      Телефон на послу:     Факс на послу:

Подручје интереса:

Коментари су закључени.