Вања Атељевић

Образовни степен: Дипломирани инжењер индустријског инжењерства и менаџмента – 240 ECTS

Година дипломирања: 2022. год.

Кућни број телефона:      Мобилни: 066/945-041     e-mail: vanja.ateljevic@yahoo.com   Факс: 

Послодавац:     Радно мјесто:

Адреса на послу:     Телефон на послу:      Факс на послу: 

Подручје интереса:

Коментари су закључени.