Пројектовање хидроенергетских постројења – резултати одржаног и термин поновљеног колоквијума

Резултати колоквијума одржаног 03.06.2019.

Поновљени колоквијум ће се одржати у понедељак, 10.06.2019. године са почетком у 8.00 часова.

Пренос топлоте и масе – консултације

Обавјештавају се студенти да ће се консултације из предмета Пренос топлоте и масе, код предметног наставника и асистента, одржати у сриједу 12.06.2019. године са почетком у 12 часова.

Одржано прeдавањe на тeму: „Цијeнe и тарифe у eнeргeтици“

У организацији Катeдрe за индустријско инжињeрство за eнeргeтику данас је у амфитeтeатру Факултeта за производњу и мeнаџмeнт Трeбињe одржано прeдавањe на тeму: „Цијeнe и тарифe у eнeргeтици“.
Прeдавач јe др Вeлинка Томић, шeф сeктора за финансијскe и административнe пословe у Рeгулаторној Комисији за eнeргeтику Рeпубликe Српскe.


„Цијeнe и тарифe у eнeргeтици“