Извјештај о мобилности наставника са Универзитетом у Нишу преко програма Erasmus+ KA171

 

Програм Erasmus+ КА171 омогућава мобилност наставника унутар европског простора, подстичући размјену знања, искустава и најбољих пракси међу високошколским институцијама.  Као дио овог програма, наставници с Факултета за  производњу и менџмент Требиње, проф. др Мирјана Миљановић и проф. др Радослав Вучуревић, имали су прилику учествовати у мобилностима на партнерствој институцији, Машинском факулету Универзитета у Нишу.

 

Домамаћин на Машинском факултету у Нишу, била је Катедра за производно информационе технологије. Током мобилности, успостављени су важни контакти с колегама с Катедре за производне информационе технологије и Катедре за инжењерски менаџмент. Ови контакти отварају могућности за будуће сарадничке пројекте, размјену студената и наставног особља те учествовање у међународним истраживачким иницијативама.

 

Мобилност је резултирала јачањем сарадње између Машинског факултета Универзитета у Нишу и Факултета за производњу и менаџмент Требиње, Универзитета у Источном Сарајеву. Ово партнерство омогућава јачање академске сарадње, нових академских контаката између наших институција, размјену ресурса, те мобилност студената и наставног особља, и отворање врата за будуће заједничке  пројекте и истраживања.


Коментари су закључени.