Факултет за производњу и менаџмент Требиње посјетио је директор Математичког института Српске академије наука и умјетности из Београда

Дана 26.9.2019. године Факултет за производњу и менаџмент Требиње посјетио је директор Математичког института Српске академије наука и умјетности из Београда, др Зоран Огњановић.

Том приликом разговарано је о активностима које ове двије установе спроводе на реализацији пројекта Дигитализација музејске грађе Музеја Херецeговине Требиње“. Овај пројекат је Факултету за производњу и менаџмент одобрен за суфинансирање од стране Министарства за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво Републике Српске, а највећи дио пројектних активности ће се реализовати у лабораторијама Факултета за производњу и менаџмент, а други дио у просторијама партнера у пројекту – Музеја Херцеговине Требиње. Пројекат Дигитализације музејске грађе Музеја Херецговине Требиње” има циљ да на једном мјесту обједини све релевантне податке о музејској грађи Музеја и да их стави на коришћење ширем кругу корисника

На састанку је направљен пресјек досадашњих резултата и планиране наредне активности на реализацији пројекта. Пројекат Дигитализација музејске грађе Музеја Херецeговине Требиње једна је у низу активности које заједно реализују Факултет и Институт, а све у оквиру Споразума о заједничкој пословно-текничкој сарадњи који је склопљен између ове двије институције.

Коначна ранг листа кандидата који су полагали пријемни испит у трећем уписном року

Коначна ранг листа кандидата који су полагали пријемни испит н Факултету за производњу и менаџмент Требиње за упис у прву годину првог циклуса студија у трећем уписном року школске 2019/20. године.

 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ Студентске службе

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Обавјештавају се студенти друге, треће и четврте године, који су стекли услов за овјеру љетног и упис зимског  семестра, тј. упис наредне године, да у Студентску службу донесу индекс, са попуњеним подацима према наведеним табелама.

Студент има право уписа наредне године са правом преноса из претходне године највише 15 ECTS бодова или два предмета.

 За овјеру љетног семестара потребни су потписи наставника из свих предмета.

Студенти су обавезни у Студентској служби узети два обрасца ШВ – 20 (пријавне листове), које ће попуњене донијети заједно са индексом и уплатницом за упис зимског семестра, на износ од 40,00КМ.

Наведене обавезе студенти требају извршити до 31.10.2019. године.

Студенти који нису стекли услов за упис наредне године као и апсолвентског стажа, обнову године односно обнову апсолвентског стажа морају урадити до 31.10.2019. године. У супротном губе статус редовног студента.  

Студенти који не буду уписали или обновили годину или апсолвентски стаж у предвиђеном року за накнадан упис или обнову године односно апсолвентског стажа треба да  уплате и додатну накнаду у износу од 40,00КМ према Трошковнику за накнаде Универзитета у Источном Сарајеву за академску 2019/2020. годину.

 

                        Студијски програм: Индустријски менаџмент

 

ШКОЛСКА __2019_ / _2020__

 

____________друга______________,                    ______________прва_______________

(година студијског програма)                                       (година студирања)

Назив наставног предмета Презиме и име наставника Статус предмета ECTS бодова Број

семестра

Број часова
П В
Eнглески језик – 3 Проф. др Љерка Јефтић о 4 III 1 2
Математика – 3 Проф. др Душан Јокановић о 5 III 2 2
Механика за индустријско инжењерство Доц. др Дејан Јеремић о 7 III 3 3
Пословно право Доц. др Дамјан Даниловић о 3 III 2 1
Основи менаџмента Проф. др Илинка Унковић о 6 III 3 2
Инжењерска економија Доц. др Мирјана Миљановић о 5 III 2 2

 

ШКОЛСКА __2019_ / _2020_

 

____________трећа______________,                    ______________прва_______________

(година студијског програма)                                       (година студирања)

Назив наставног предмета Презиме и име наставника Статус предмета ECTS бодова Број

семестра

Број часова
П В
Eнглески језик – 5 Проф. др Љерка Јефтић о 4 V 1 2
Машински елементи Проф. др Радош Булатовић о 6 V 3 3
Механика флуида Доц. др Будимирка Мариновић о 5 V 2 2
Менаџмент људских ресурса Проф. др Илинка Унковић о 5 V 2 2
Конвенционалне технологије – 2 Проф. др Обрад Спаић о 5 V 2 2
Алатне машине Проф. др Обрад Спаић о 5 V 2 2

 

ШКОЛСКА __2019_ / _2020__

 

____________четврта______________,                    ______________прва_______________

(година студијског програма)                                       (година студирања)

Назив наставног предмета Презиме и име наставника Статус предмета ECTS бодова Број

семестра

Број часова
П В
Oснове конструисања уз рачунарску подршку Проф. др Јанко Јовановић о 6 VII 3 2
Управљање пројектима Доц. др Мирјана Миљановић о 5 VII 2 2
Управљање производњом Проф. др Обрад Спаић о 6 VII 3 2
Енглески језик – 7 Проф. др Љерка Јефтић о 3 VII 1 2
Финансијски менаџмент Проф. др Илинка Унковић о 5 VII 2 2
Пројектовање производних система Доц. др Жељко Ђурић о 5 VII 2 2

 

          

Студијски програм: Индустријско инжењерство за енергетику

 

ШКОЛСКА __2019_ / _2020__

 

____________друга______________,                    ______________прва_______________

(година студијског програма)                                       (година студирања)

Назив наставног предмета Презиме и име наставника Статус предмета ECTS бодова Број

семестра

Број часова
П В
Eнглески језик – 3 Проф. др Љерка Јефтић о 2 III 1 1
Математика -3 Проф. др Душан Јокановић о 5 III 2 2
Механика – 2 (Кинематика) Проф. др Ранислав Булатовић о 6 III 3 2
Механика флуида Доц. др Будимирка Мариновић о 6 III 3 2
Машински елементи Проф. др Радош Булатовић о 6 III 3 2
Енергија и друштво Доц. др Шупић Благоје о 5 III 2 2

 

 

ШКОЛСКА __2019_ / _2020_

 

____________трећа______________,                    ______________прва_______________

(година студијског програма)                                       (година студирања)

Назив наставног предмета Презиме и име наставника Статус предмета ECTS бодова Број

семестра

Број часова
П В
Пренос топлоте и масе Доц. др Будимирка Мариновић о 6 V 3 2
Енергетска постројења и опрема Доц. др Будимирка Мариновић о 5 V 2 2
Расхладни уређаји и топлотне пумпе Доц. др Радослав Вучуревић о 5 V 2 2
Хидраулика и пнеуматика Доц. др Будимирка Мариновић о 6 V 3 2
Цјевоводи и арматуре Проф. др Дарко Бајић о 6 V 3 2
Енглески језик – 5 Проф. др Љерка Јефтић о 2 V 1 1

 

 

ШКОЛСКА __2019_ / _2020_

 

____________четврта______________,                    ______________прва_______________

(година студијског програма)                                       (година студирања)

Назив наставног предмета Презиме и име наставника Статус предмета ECTS бодова Број

семестра

Број часова
П В
Аутоматизација процеса Доц. др Божидар Поповић о 5 VII 2 2
Трансформатори аероенергије Доц. др Гојко Крунић и 6 VII 3 2
Хидрауличне преноснице Доц. др Радослав Вучуревић и 5 VII 2 2
Истраживање тржишта и понашање потрошача Проф. др Илинка Унковић о 5 VII 2 2
Одржавање енергетских постројења Доц. др Гојко Крунић о 5 VII 2 2
Транспорт флуида цијевима Доц. др Горан Орашанин и 4 VII 2 2

Требиње, 24.19.2019. год.                                СТУДЕНТСКА СЛУЖБА

Пријава испита – Октобарски рок (први термин)

Обавјештавају се студенти да испите за први термин у Октобарском испитном року  могу пријавити од данас до 29.09.2019. године до 24.00 часа.

Испите из предмета  који се полажу 26, 27. и 30.09.2019. године могу се пријавити у уторак, 01.10.2019. године до 11.00 часова у Студентској служби.

Накнада за пријаву испита ван наведеног рока износи 30,00 КМ према Трошковнику за накнаде које плаћају студенти Универзитета у Источном Сарајеву за академску 2019/2020. годину.

Студенти који нису измирили обавезе не могу пријавити испите.

Уплатнице за пријаву испита се могу преузети у Студентској служби.

 

СТУДЕНТСКА СЛУЖБА