Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско  звање доцент за ужу научну област Међудисциплинарне друштвене науке.


Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско  звање доцент за ужу научну област Међудисциплинарне друштвене науке.