Завршни испит из предмета: Хидраулика и пнеуматика

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Обавјештавају се студенти да ће се

завршни испит из предмета

Хидраулика и пнеуматика одржати

28.02.2023. године са почетком у 13.00 часова.

 

Требиње, 27.02.2023. године                                                                                                     Студентска служба

ОБАВЈЕШТЕЊЕ – овјерa зимског и упис љетног семестра

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

 

Обавјештавају се студенти прве, друге, треће, четврте године као и апсолвенти, који су стекли услов за овјеру зимског и упис љетног семестра, да у студентску службу донесу индекс, са попуњеним подацима према наведеним табелама.

За овјеру зимског семестра потребни су потписи наставника из свих предмета.

Уз индекс је потребно приложити и уплатницe за упис љетног семестра на износ од 24,00 КМ и 16,00 КМ (уплатнице се могу преузети у студентској служби).

Наведене обавезе студенти требају извршити oд 27.02.2023. до 03.03.2023. године.

За овјеру зимског и упис љетног семестра послије наведеног датума студенти плаћају додатних 40,00 КМ, према Трошковнику за накнаде које плаћају студенти Универзитета у Источном Сарајеву за академску 2022/2023. годину.

Студенти који обнављају годину требају уплатити последњу рату, а студенти који финансирају своје школовање  рату школарине, најкасније до 03.03.2023. године.

 

Студисјки програм: Индустријски менаџмент

 

 

                                    АКАДЕМСКА  2022 / 2023. година

 

____________прва______________,                                                  ______________прва_______________

(година студијског програма)                                                     (година студирања)

Назив наставног предмета Презиме и име наставника Статус предмета ECTS бодова Семестар Број часова
П В
Физика Проф. др Зоран Љубоје о 5 II 2 2
Енглески језик – 2 Проф. др Љерка Јефтић о 4 II 2 2
Математика – 2 Проф.  др Душан Јокановић о 6 II 3 2
Програмирање и програмски језици Доц. др Марина Милићевић о 5 II 2 2
Основе индустријског инжењерства Доц. др Радослав Вучуревић о 5 II 2 2
Пословна етика и комуницирање Проф.  др Мирјана Миљановић о 5 II 2 2

 

                                          АКАДЕМСКА  2022 / 2023. година

 

____________друга______________,                    ______________прва_______________

(година студијског програма)                                       (година студирања)

 

Назив наставног предмета Презиме и име наставника Статус предмета ECTS бодова Семестар Број часова
П В
Енглески језик – 4 Проф. др Љерка Јефтић о 4 IV 1 2
Управљање квалитетом Доц. др Радослав Вучуревић о 5 IV 2 2
Вјероватноћа и статистика Проф.  др Душан Јокановић о 5 IV 2 2
Термодинамика  

Проф. др Игор Вушановић

 

о 5 IV 2 2
Конвенционалне технологије – 1 Проф. др Обрад Спаић о 5 IV 2 2
Отпорност материјала Проф. др Обрад Спаић о 6 IV 3 3

 

 

 

 

                                          АКАДЕМСКА  2022 / 2023. година

 

____________трећа______________,                    ______________прва_______________

(година студијског програма)                                           (година студирања)

 

Назив наставног предмета Презиме и име наставника Статус предмета ECTS бодова Семестар Број часова
П В
Енглески језик – 6 Проф. др Љерка Јефтић о 4 VI 1 2
Конвенционалне технологије – 3 Проф. др Обрад Спаић о 5 VI 2 2
Аутоматизација техничких система Доц. др Срђан Лале о 5 VI 2 2
Поузданост и одржавање техничких система Доц. др Радослав Вучуревић о 5 VI 2 2
Организација предузећа Проф. др Жељко Ђурић о 6 VI 3 3
Рачуноводство за менаџмент Проф. др Илинка Унковић о 5 VI 2 2

 

 

 

                                          АКАДЕМСКА  2022/ 2023. година

 

____________четврта______________,                    ______________прва_______________

(година студијског програма)                                                 (година студирања)

Назив наставног предмета Презиме и име наставника Статус предмета ECTS бодова Семестар Број часова
П В
Информациони системи Доц. др Марина Милићевић о 5 VIII 2 2
Предузетништво и бизнис Проф. др Илинка Унковић о 5 VIII 3 2
Енглески језик – 8 Проф. др Љерка Јефтић о 3 VIII 1 2
Основи маркетинга Проф. др Мирјана Миљановић о 5 VIII 3 2
Компјутерски интегрисана производња Проф. др Мирјана Миљановић и 5 VIII 2 2
Стручна пракса Проф. др Обрад Спаић о 2 VIII    

 

 

 

Студијски програм: Индустријско инжењерство за енергетику

                                          АКАДЕМСКА  2022/ 2023. година

 

____________прва______________,                    ______________прва_______________

(година студијског програма)                                             (година студирања)

 

Назив наставног предмета Презиме и име наставника Статус предмета ECTS бодова Семестар Број часова
П В
Техничка физика Проф. др Зоран Љубоје о 5 II 2 2
Енглески језик – 2 Проф. др Љерка Јефтић о 5 II 2 2
Математика – 2 Проф.  др Душан Јокановић о 6 II 3 2
Програмирање и компјутерски алати Доц. др Марина Милићевић о 5 II 2 2
Механика I (Статика) Проф. др Ранко Антуновић о 5 II 2 2
Електротехника Проф. др Божидар Поповић о 4 II 2 2

 

                                       

 

АКАДЕМСКА  2022 / 2023. година

____________друга______________,                    ______________прва_______________

(година студијског програма)                                               (година студирања)

Назив наставног предмета Презиме и име наставника Статус предмета ECTS бодова Семестар Број часова
П В
Термодинамика Проф. др Игор Вушановић о 6 IV 3 2
Механика III (Динамика) Проф. др Даворка Шаравања о 6 IV 3 2
Енергетски менаџмент у индустрији Проф. др Будимирка Мариновић о 5 IV 2 2
Отпорност материјала Проф. др Обрад Спаић о 6 IV 3 2
Теорија вјероватноће и примјене Проф. др Душан Јокановић о 5 IV 2 2
Енглески језик – 4 Проф. др Љерка Јефтић о 2 IV 1 1

 

 

 

 

                                          АКАДЕМСКА  2022 /2023. година

 

____________трећа______________,                    ______________прва_______________

(година студијског програма)                                                (година студирања)

Назив наставног предмета Презиме и име наставника Статус предмета ECTS бодова Семестар Број часова
П В
Мјерења у енергетици Доц. др Радослав Вучуревић о 6 VI 3 2
Информациони системи Доц. др Марина Милићевић о 6 VI 3 2
Турбомашине Проф. др Урош Караџић о 6 VI 3 2
Клипне пумпе Проф. др Обрад Спаић о 5 VI 2 2
Пумпе и вентилатори Проф. др Будимирка Мариновић о 5 VI 2 2
Енглески језик – 6 Проф. др Љерка Јефтић о 2 VI 1 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          АКАДЕМСКА  2022/2023. година

 

____________четврта______________,                    ______________прва_______________

(година студијског програма)                                                    (година студирања)

Назив наставног предмета Презиме и име наставника Статус предмета ECTS бодова Семестар Број часова
П В
Компјутерски интегрисани системи у енергетици Проф. др Мирјана Миљановић о 4 VIII 2 2
Принципи системског инжењеринга Доц. др Радослав Вучуревић о 4 VIII 2 2
Организација виших пословних система у енергетици Проф. др Мирјана Миљановић о 4 VIII 2 2
Енергетска ефикасност производних система Проф. др Будимирка Мариновић о 4 VIII 2 2
Пројектовање хидроенергетских постројења Проф. др Будимирка Мариновић и 4 VIII 2 2
Стручна пракса Проф. др Будимирка Мариновић о 2 VIII 0 4

 

 

Студентска служба

Датум: 24.02.2023.

Распоред наставе за љетни семестар

Према академском календару Универзитета у Источном Сарајеву настава у љетном семестру на Факултету за производњу и менаџмент ће почети у понедељак, 27.02.2023. године према распореду наставе.
Распоред наставе за љетни семестар можете преузети на следећем линку.

Вјежбе из предмета: Предузетништво и бизнис

 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Обавјештавају се студенти

да  се вјежбе из предмета

Предузетништво и бизнис

заказане за 02.03.2023. године

НЕЋЕ ОДРЖАТИ

Због оправданог одсуства предметног асистента

Студентска служба

Требиње, 24.02.2023. године

Вјежбе из предмета: Пословна етика и комуницирање

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Обавјештавају се студенти

да  се вјежбе из предмета

Пословна етика и комуницирање

заказане за 01.03.2023. године

НЕЋЕ ОДРЖАТИ

Због оправданог одсуства предметног асистента

Студентска служба

Требиње, 24.02.2023. године

Вјежбе из предмета: Организација предузећа

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Обавјештавају се студенти

да  се вјежбе из предмета

Организација предузећа

заказане за 28.02.2023. године

НЕЋЕ ОДРЖАТИ

Због оправданог одсуства предметног асистента

Студентска служба

Требиње, 24.02.2023. године

Вјежбе из предмета: Организација виших пословних система у енергетици

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Обавјештавају се студенти

да  се вјежбе из предмета

Организација виших пословних система у енергетици

заказане за 28.02.2023. године

НЕЋЕ ОДРЖАТИ

Због оправданог одсуства предметног асистента

Студентска служба

Требиње, 24.02.2023. године