Актуелни пројекти

projects

Актуелни пројекти који се реализују на Факултету су:

  1. Примjена динамичког софтвера Cinderella у научно-техничким истраживањима, математици и образовању

Реализовани пројекти:

  1. „Ефикасност обраде тешкообрадљивих материјала (каљених челика) алатима од брзорезног челика произведеног металургијом праха“,
  2. „Моделирање стања алата (завојних бургија) примјеном вјештачке интелигенције“,
  3. „Развој CAD система за пројектовање алата за израду жљебова завојних бургија“

Пројекте суфинансира Министарство науке и технологије Републике Српске.

У току 2013.године, у склопу „Подршке техничкој култури и иноваторству“  Министарство цивилних послова БиХ суфинансира реализацију пројекта

„Израда пројектне документације и прототипа носача сочива за наочале“

чији је носилац Факултет у партнерству са неколико институција и удружења из Источне Херцеговине.

Лабораторијском опремом набављеном за потребе Факултета у оквиру пројекта “Модернизација Универзитета у Источном Сарајеву“, опремљено је шест лабораторија:

  1. Лабораторија за савремену производњу
  2. CNC учионица
  3. CNC лабораторија
  4. Мјерна лабораторија
  5. Лабораторија за микроскопску анализу
  6. Сала за конференције на даљину

Основна намјена наведене лабораторијске опреме је обука студената I и II циклуса студија кроз извођење лабораторисјких вјежби, израду магистарских/мастер радова, докторских дисертација, као и за научно-истраживачки рад наставника и сарадника из својих научних области. Лабораторијска опрема могућава пружање услуга из области развоја производа и технологије примјер чега је успостављена сарадња између Факултета и предузећа Орао, а.д. Бијељина чиме је успостављена функционална веза између науке и привреде.

 

Коментари су закључени.